અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Rozgaar Bharti Melo Recruitment 2022

Rozgaar Bharti Melo Recruitment 2022

The premier ICT Organization of the Government of India under the aegis of the Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology.

Rozgaar Bharti Melo Recruitment 2022

Rozgaar Bharti Melo 2022 | Gujarat Employment Office, published the Latest (Rojgaar Bharti Melo) Job Fair Official notification for the various post at given below details. Interested Candidates must online register for this Job Fair 2022 given below link.

Employment Office, “Rozgaar Recruitment Fair” 2022

Name of Posts: Various Posts

Educational Qualification: 9th Pass, 10th Pass, 12th Pass, Graduate, ITI, Diploma.
Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Read Also ::   MSU Baroda Recruitment 2023

Selection Process: Interview Base Selection.

How to Apply ?

  • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Advertisement: Click Here

Registration for Recruitment Fair: Click Here

The Portal has been developed as a Mission Mode Project under the National E-Governance Plan of the Government. The objective behind the Portal is to provide single window access to the information and services being provided by the Gujarat State Government for the citizens and other stakeholders. An attempt has been made through this Portal to provide a comprehensive, accurate, reliable, and one-stop source of information about Gujarat and its various facets.

Read Also ::   BRO: Border Roads Organization Recruitment 2021 Notification for 459 Vacancies

Talimrojgar Registration 2022

Updated: January 17, 2022 — 4:33 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *