અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSSB Talati Exam Call Letter Notification 2023

GPSSB Talati Exam Call Letter Notification 2023 – GPSSB Talati Exam Date, GPSSB Talati Exam Notification, GPSSB Talati cum mantri exam, talati cum mantri call letter, talati cum mantri syllabus, talati cum mantri notification, maru gujarat, jobs maru gujarat,gpssb.gujarat.gov.in, Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) Talati Exam Notification Out 2023.

GPSSB Talati Exam Call Letter Highlight

  • Organization Name : Gujarat Panchayat Service Selection Board
  • Name of Posts : Talati Cum (Village Panchayat Secretary)
  • Exam Date : 07-05-2023
  • Article Category : Call Letter
  • Status : Available Soon
  • Official Website : www.gpssb.gujarat.gov.in
Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) Talati Mantri Examination which was fixed on 30/04/2023 has now postponed. Exam is rescheduled on 07/May/2023. Today, Minister Rishikesh Patel issued a official notification in this regard and informed about the change in the exam date. The unique aspect in this regard is that the date of Talati Mantri had to be rescheduled due to lack of suitable exam center’s. Earlier Talati Mantri examination date was fixed on 30/04/2023 which today Talati Mantri exam has been rescheduled. Examination has been rescheduled on 7/05/2023
GPSSB Talati Exam OMR SHEET 2023 અહીં ક્લિક કરો
Read Also ::   GPSSB Various Posts Exam Date Notification 2022

7 મેં 2023ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષા ના સોલ્યૂશન પેપર

તલાટી પ્રશ્ન પેપર 2023 અહીં ક્લિક કરો
GPSSB તલાટી પેપર સોલ્યુશન 2023 અહીં ક્લિક કરો
IMPORTANT LINKS
 
 

Call Letter : Click Here (27-04-2023)

 

Talati Mantri Syllabus PDF : Download Here
Download Notification : Click Here
Official Website : https://gpssb.gujarat.gov.in/
Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) filled current bharti form for 3437 various vacancies of Talati Mantri in February 2022. But this jobs exam is not conducted yet. Talati exam to be held on 30-04-2023 in Gujarat has been postponed. In which the exam will now be held on 07-05-2023
Updated: May 10, 2023 — 10:05 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *