અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

E Shram Card Payment List 2023

E Shram Card Payment List: The government’s E Shram Card Payment has recently been featured in the news for the past few months. the biggest reason for this is the government is transferring money directly to bank accounts. According to information, under the e-Shram Yojana, the central government is transferring an allowance amount of Rs 1000 to the beneficiary’s account. If you are also a part of this scheme then you can check your payment status online at the official website.

E Shram Card Payment List 2023

E Shram Card Payment List 2023
The E-Shram Card Scheme was implemented by the Government of India. Under this scheme, Card Holders get 1000 rs in their bank account. Here is complete information on how you can check your payment status.
How To Check E Shram Card Installment/Payment Status? 
To know if e-ashram rupees are received in your bank account you have to follow these steps.
first of all, you have to visit the official website https://eshram.gov.in
On this website, you will see the option of E-Labor Payment List 2023.
Clicking on this option will open the login page in front of you. Enter your Aadhaar card number, mobile number, etc. details on the login page.
After entering the information finally, click on submit button.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:: 

શ્રમકાર્ડ ઓનલાઇન પેમેન્ટ સ્ટેટ્સ  અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ અહીં ક્લિક કરો
નવીનતમ નોકરીઓ અહીં ક્લિક કરો
Read Also ::   Raksha Shakti University (RSU) Recruitment for Various Posts 2019
An amount of 1000 rupees is given under the e-shram card scheme. Also with this, the government provides benefits of accident insurance of up to 2 lakh rupees to the beneficiaries of the scheme.
Updated: March 30, 2023 — 6:23 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *