અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

District Urban Health Unit, Sabarkantha Recruitment

District Urban Health Unit, Sabarkantha Recruitment

Computer Operator Clerk & Other Posts 2021

  • P.H.N.: 04
  • Pharmacist: 01
  • Lab. Technician: 01
  • Computer Operator Clerk: 01

Total No. of Posts: 07

District Urban Health Unit, Sabarkantha, Gujarat, India.

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Candidates will be selected based on an interview.

ઈન્ટેલીજેન્સ બ્યુરો (IB)માં ભરતી

10 પાસ ભરતી : ઓઈલ ઇન્ડિયામાં ભરતી 2021

૧૦/૧૨ પાસ માટે : NDRFમાં આવી મોટી ભરતી

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નવી ભરતી

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Last date for application is: September 15th, 2021

  • Starting Date of Online Application: 06-09-2021
  • Last Date to Apply Online: 15-09-2021
Read Also ::   RMC Medical Officer Recruitment 2021
Updated: September 9, 2021 — 3:17 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *