અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Government Printing Press Vadodara Recruitment 2022

Government Printing Press Vadodara Recruitment 2022

Hello friends, Government Printing Press, Vadodara Released Vacancy Notification For 27 Book Binder, Offset Machine Minder and Desktop Publishing Operator Posts 2022.Printing Press Recruitment 2022.

more data connected with Education Qualification, Age Limit, Selection Process, How to Apply, Important Dates, and different cycles are given underneath. Additionally read the authority ad, prior to applying.

Government Printing Press Apprentice Recruitment 2022

Association Name: Government Printing Press

Posts Name:

Book Binder: 10

Offset Machine Minder: 15

Desktop Publishing Operator: 02

No.Of Vacancy: 27

Application Mode: Offline

Work Location: Vadodara

Instructive Qualification: Please read the Official Notification

Read Also ::   State Bank Of India Recruitment 2021

 

Age Limit

Minimum:14 Years

Maximum:23 Years

The most effective method to Apply

Qualified and Interested Candidates Send Their Application With Copies Of Required Documents Given Below Address.

Address

Vadodara: Vyavsthapak Shri, Sarkari Mudranalay And Lekhansamagri, Anandpura,Kothi Road, Vadodara-390001

Choice Process

All Candidates Selected By As Per Government Rules. For More Details Please Read Official Notification.

Significant Dates

Last Date For Application: 29/01/2022

Significant Link

Note: Please generally Check and Confirm the above subtleties with the authority site – Thanks for visiting Gyanmahiti.com this helpful Post, Stay associated with us for additional Posts.

Updated: January 24, 2022 — 8:13 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *